[板さん]のホームページへようこそ!!  

タイランド2004年(仏暦2547年)記念日・行事

チェンマイ・ランプーン・メーホンソン地方の祭り

タイランドの記念日・行事

日付記念日/行事備考
01/01(木)วันขึ้นปีใหม่
元旦
New Year's Day
一部のホテルや中華街などでは花火を打ち上げたりエベントを行なうが、全般的に見ると単なるカレンダー上の正月といった感じ。1/2は官公庁、および銀行は12/31の振替休日となる。
01/10(土)วันเด็ก
子供の日
Children's Day
 毎年、1月の第二土曜日。
01/22(木)วันตรุษจีน
中国正月
Chinese New Year (1st day)
 中国正月1日目。中華街や華系のお寺ではエベントが行われる。この数日前から10日間位は中華系社会は全て休みとなるのでご注意を。
02/14(土)วันวาเลนไทน์
バレンタインデー
Valentine Day
 仏教国にもかかわらず、バレンタインに恋人へプレゼントを贈る習慣がタイの若い人たちの間で広まりつつある。ただし、日本と異なって男性が贈るケースが多く、贈り物も花束などが多い。
03/05(金)วันมาฆบูชา
万仏節
Makha Bucha Day
陰暦3月の満月の日。釈迦の説法を聞くために、その弟子1,250人が集まったことを祝う日。 禁酒日
04/06(火)วันจักรี
チャクリー王朝記念日
Chakri Day
現在まで続くラタナコシン王朝を興した、チャオプラヤー・チャクリー(ラーマ1世)の即位を記念する日。
04/13(火)วันสงกรานต์
ソンクラーン祭り
Songkran Festival
タイ正月であるソンクラーン祭り(別名、水掛祭り)。タイ人にとっては、これが本当のお正月である。大勢の人々が故郷へ帰省するので交通機関やホテルが満席となる。
04/14(水)
04/15(木)
05/01(土)วันแรงงาน
労働祭(メーデー)
Labor Day
多くの会社は休みとなる。
05/05(水)วันฉัตรมงคล
国王即位記念日
Coronation Day
現在のプミポン国王が即位された記念日。
06/02(水)วันวิสาขบูชา
仏誕節
Visakha Bucha
陰暦6月の満月の日。釈迦の誕生を祝う日。 禁酒日
07/01(木)Bank Holiday 銀行はお休みです。
07/31(土)วันอาสาฬหบูชา
三宝節
Asalaha Bucha
陰暦8月の満月の日。釈迦が悟りを開き、初めて5人の弟子に説法を行った日。仏・法・僧の三宝の成立を祝う日。 禁酒日
08/01(日)วันเข้าพรรษา
入安居
Khao Phansa (Buddhist Lent Day)
三宝節の翌日となり、「雨季に入る」と言う意味。この日から雨期明けまでの3ヶ月間、僧侶は修行機関に入り外出を控える。 禁酒日
08/12(木)วันเฉลิมพระชนม์สมเด็จ
王妃誕生日
H.M. the Queen's Birthday
シリキット王妃の誕生日。現王妃の誕生日を借りて母に贈り物をする”母の日”でもある。
10/23(土)วันปิยมหาราช
チュラロンコーン大王記念日
Chulalongkorn Day
チュラロンコーン王(ラーマ5世)の逝去された日。
12/05(日)วันเฉลิมพระชนม์ในหลวง
国王誕生日
H.M. the King's Birthday
現プミポン国王の誕生日。
12/10(金)วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
憲法記念日
Constitution Day
1932年、タイが絶対王政から立憲君主制に移行し、国王ラマ7世より憲法が公布された日。
12/25(土)วันคริสต์มาส
クリスマス
Christmas
 タイでも、子供たちをターゲットにクリスマス商戦が展開される。また、外国人観光客が多く利用する バー・ビアやホテルなどではクリスマスツリーやイルミネーション等が飾られて華やかな光景となる。
12/31(金)วันส่งท้ายปีเก่า
大晦日
New Year's Eve
公務員や大手の会社はお休みとなるが、街中は普段の日と殆ど変わらない。ホテルなどではパーティなどを催す所もある。

祝日が土曜・日曜の場合、月曜日は振替休日となる

2004年 地方(チェンマイ・ランプーン・メーホンソン)の祭りと行事

T・A・T(タイ政府観光庁)から入手した、2003/10/17時点でのチェンマイ近辺の祭りや行事の一覧表です。
チェンマイ方面へ旅行する際の参考にしてください。
新しい情報が入り次第、訂正、追加していきます。
また、随時翻訳していきますが、翻訳ミスの可能性も十分有りますので、ガイドさんなどにタイ語の原文を見せるなどしてご確認下さい。
なお、タイ語の方は、チェンマイを中心としたタイ北部固有の言葉が使われているようです。

กำหนดการจัดงาน
スケジュール
ชื่องาน/กิจกรรม
行事名/内容
สถานที่จัดงาน
開催場所
รายละเอียดกิจกรรม
行事の詳細
สอบถามข้อมูล
問合せ先
12/30 - 01/07งานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
チェンマイ県 冬祭り & 赤十字の行事
ด้านหลังศาลากลางจังหวัด
県庁の裏側
การออกร้าน จำหน่ายสินค้า อาหาร
และ การแสดง

出店や屋台による商品販売、料理販売、そしてアトラクション
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
โทร.0-5322-1457, 0-5321-2972
01/17 - 01/19เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง
ボーサーンの傘とサンカーペンの手芸品の祭り
บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

チェンマイ県サンカンペーン郡
ボーサーン村
การออกร้าน จำหน่าย, ประกวดหัตถกรรม
ขบวนแห่วัฒนธรรม

出店による販売
手芸コンテストと文化の行列
เทศบาลต้นเปา
โทร.0-5333-8048
01/17 - 01/19เทศกาลชิมไวน์กับไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 3
第3回 ランプーンのワインとタイ北部のソーセージ(サイ・オア)の祭り
ณ ศูนย์วัฒนธรรม ต.อุโมงค์
จ.ลำพูน

ランプーン県
ウモーング区文化センターに於いて
การออกร้าน จำหน่าย, สาธิตการผลิต
และ การแสดงดนตรีพื้นเมือง

出店による販売と製造実演、そして地元音楽のアトラクション
เทศบาล ต.อุโมงค์
โทร.0-5355-9219, 0-5398-2517
01/22 - 01/26มหกรรมผ้าทอ ของดี เมืองหละปูน
ランプーンのコットン(木綿)フェアー
บริเวณขัวมุงท่าสิงห์
หน้าวัดพระธาตุหริภุญไชย
จ.ลำพูน

ランプーン県
ワット・プラタート・ハリ・プン・チャイ寺院の前
シン船着場のコア・モーン(小規模の木橋)辺り
การออกร้าน จำหน่ายสินค้า
สาธิต การทอผ้า การแสดง ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน

出店による商品販売
布を織る仕事の実演
地方の芸術文化アトラクション
อบจ.ลำพูน
โทร.0-5351-1191
01/24 - 01/27งานศิลปกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย
タウアーイの木彫り芸術祭
(注.タウアーイとはタイ語で”献上する”という意味である)
บ้านถวาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม่

チェンマイ県ハンドン郡
タウアーイ村
การออกร้าน จำหน่าย การสาธิต
การแกะสลักไม้ ชมการแสดง

出店による販売
木彫り実演のアトラクション
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
โทร.0-5344-1258
02/全域งานชิมชาบ้านรักไทย (แม่ออ)
ラク・タイ村のお茶祭り(メーオー)
บ้านรักไทย (แม่ออ)
ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน

メーホンソン県メーホンソン市
モーク・ジャンペー区
ラク・タイ村(メーオー)
-ขี่ม้ารอบหมู่บ้าน เที่ยวชมธรรมชาติ
-ชิมชาชั้นดี
-ชมการแสดงจากชาวจีนยูนาน และ
 การละเล่นพื้นบ้าน
-การประกวดธิดาจีนยูนาน

・ 馬に乗って村の周囲を観光したり自然を観察する
・ 上等なお茶を試飲する
・ 中国茶を作る工程を見学する、そして、地方の仕事を同様に見学する
・ 中国雲南地方の娘たちのミスコンテスト
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5361-2982-3
ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1
โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
สำนักงานเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน
โทร.0-5361-3481-2
02/上旬งานสตอเบอร์รี่ อ.สะเมิง
サムアングのイチゴ(苺)祭り
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
チェンマイ県サムアング郡
การจัดแสดง และ ออกร้าน จำหน่าย
สตอเบอร์รี่

イチゴの展示、
そして出店での販売
อ.สะเมิง
โทร.0-5348-7105
02/上旬
開催日未定
งานมหัศจรรย์ก๋องปู่จาล้านนาไทย
ラーンナー・タイ王朝の驚くべきゴン・プー・ジャー
(大砲のような巨大な太鼓)の祭り
(อาจเปลี่ยนจากสนามกีฬา
จังหวัดเป็นตลาดสุขสวัสดิ์
(ตรงข้ามบิ๊กซี))

(国立競技場、ソク・サワット市場(Big C スーパーマーケットの反対側)に場所が変更になるかもしれない)
การแข่งขันตีก๋องปู่จา
ゴン・プー・ジャーのコンテスト
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
โทร.0-5426-5011
02/06 - 02/08มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
チェンマイ花祭り

スケジュールの詳細
สวนสาธารณะหนองบวกหาด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

チェンマイ県チェンマイ市
ノーング・ブァク・ハート公園
การออกร้าน จำหน่ายดอกไม ประดับ,
ขบวนรถบุปผาชาติ

出店による花の販売
花車の行列行進
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-1045
02/10 - 02/18งานเมืองสามหมอก
メーホンソン市の祭り
สนามกีฬากลาง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน

メーホンソン県メーホンソン市
中央競技場
-การแสดงมหรสพรื่นเริง
-การแสดงของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
-การประกวดธิดาดอย
-การประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน

・ 楽しい催し物・アトラクション
・ 各山岳民族の商品展示
・ 山岳民族のミスコンテスト
・ メーホンソンのミス・コンテスト
-ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5361-2982-3
-ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1
 โทร.05324-8604,0-5324-8607
-ประชาสัมพันธ์ จ.แม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5362-0692,0-5361-1808
-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.แม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5361-2265,0-5361-1715
02/14 - 03/10เทศกาลดอกเสี้ยวบานฯ ครั้งที่ 3
シアウ( マメ科の植物)の花祭り 第3回
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
จ.ลำปาง

ランパーン県
ジェーソーン国立公園
-ชมดอกเสี้ยวบานสะพรั่ง
-ชิมไส้อั่วเห็ดหอม

・ 沢山咲いたシアウの花を観賞する
・ 椎茸入りのサイ・ウア(タイ北部のソーセージ)の試食
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
โทร.0-5422-9000
02/15พิธีบวงสรวงพระยาสุลวลือไชยสงคราม
(เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)

戦の神様にお供えをして祀る祭り
チャウ・ポー・ティップ・チャーン
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง
チャウ・ポー・ティップ・チャーン記念碑
พิธีบวงสรวงพระยาสุลวลือไชยสงคราม
(เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)

お供え物をしてチャウ・ポー・ティップ・チャーンを祀る儀式
เทศบาลนครลำปาง
โทร.0-5421-9211-7 #297
02/15 - 02/17งานสะโตกช้างลำปาง
ランパーン
象のサトーク(餌を入れる容器)フェアー
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ランパーン県ハングチャット郡
タイ・象の保護センター
การเลี้ยงอาหารช้างแบบขันโตก
เมืองเหนือ

北部都市のカントーク・スタイルで象に食べ物をご馳走する
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
โทร.0-5422-8108
02/27 - 02/28พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ
ประจำปี 2547

仏暦2547 チャウ・ポー・パヤー・カム・ルー(神に祭られたランパーンの豪族)を祀る祭り
บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ランパーン県ジェーホン郡
チャウ・ポー・パヤー・カム・ルー記念碑付近
-ชมขบวนแห่เครื่องราชสักการะแบบ
 ประเพณีโบราณ พิธีบวงสรวง
 การฟ้อนผีมด ผีเม้ง พิธีถวายพวง
 มาลา การออกร้าน จำหน่ายสินค้า
 OTOP
-ประกวดธิดาพญาคำลือ ประกวด
 บอกไฟดอก โคมไฟ
-พิธีสืบชะตาหลวง
-มัจฉาพาโชค มหรสพ

・ お供え物のパレード、記念碑にお供え物をして精霊を祀る、ピー・モットとピー・メングの踊り、花輪を献上する儀式、出店による一村一品運動の商品販売
・ ティダー・パヤー・カムルーの美人コンテスト、花火(空に打ち上げる花火ではなく、点火すると激しく火花を上に噴射する花火)儀式用の熱気球コンテスト
・ 公の伝承の占いの儀式(籤)
・ 景品の当たる籤の催し(有料の福引)
-ที่ว่าการ อ.แจ้ห่ม
 โทร.0-5427-1216
-เทศบาล อ.แจ้ห่ม
โทร.0-5427-1001
-อบต.วิเชตนคร
โทร.0-5436-9847
02/27 - 02/29ของดีนครลำปาง ครั้งที่ 4
第4回 ランパーン物産展
สวนสาธารณะริมแม่น้ำวัง
(เขื่อนยาง) จ.ลำปาง

ランパーン県(ヤーング ダム)
リム・メーナーム・ワング公園
(ワン河川岸公園)
-การแข่งขันแรลลี่รถม้า
-การออกร้าน จำหน่ายสินค้าของ
 จ.ลำปาง ผลิตภัณฑ์ OTOP
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม

・ 馬車のラリー(試合)
・ 出店によるランパーン県一村一品運動の商品販売
・ 芸術文化のアトラクション
เทศบาลนครลำปาง
โทร.0-5421-9211-7 # 297
กุมภาพันธ์ 2547
ทุกขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ประเพณีพระธาตุดอยฮาง
ドイ・ハーン仏舎利の伝統
วัดพระธาตุดอยฮาง บ้านทุ่งขามใต้
หมู่ 9 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา
จ.ลำปาง

ランパーン県コ・カー郡
マイ・パッタナー区9番
ツゥング・カーン・ターイ村
ワット・プラタート・ドイ・ハーン寺院
 คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
โทร.0-5427-4564
03/13งานวันช้างไทย
タイランド 象の日
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง

ランパーン県ハングチャット郡
タイ・象の保護センター
-พิธีรับขวัญช้าง
-พิธีทำบุญ
-การแสดงของช้าง

・ 象の受魂の儀式(観閲式)
・ 寄進する儀式(タンブン)
・ 象によるショー、アトラクション
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
โทร.0-5422-8108
03/25 - 04/15งานประเพณีปอยส่างลอง
子供が出家する行事(沙弥)の伝統祭り
-เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
-อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
-อ.แม่สะเรียง

・ メーホンソン市境界
・ メーホンソン市
・ メーサリアン郡
-รับส่างลอง แต่งตัวส่างลอง
 ส่างลองทำพิธีขอขมา
-ขบวนแห่เครื่องไทยทาน และ ส่างลอง
 ไปตามถนนสายต่าง ๆ/ทำ พิธี
 เรียกขวัญส่างลอง ทำพิธีบรรพชา
 สามเณร แล ะถวายเครื่องไทยทาน
-ขบวนกลองยาว และ กลองมองเชิง
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชาวไทยใหญ่

・ 沙弥(小僧)を出迎え沙弥を身づくろいし、沙弥が感謝をする儀式
・ 寄進された日用品の行列行進、そして、通りに沿って沙弥が出家して少年僧に成る事を呼びかける儀式を行う、そして、寄進された日用品を献上する
・ 長い太鼓の行列行進、そして、下手から鑑賞する
・ タイヤイ族の文化芸術ショー
เทศบาลแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5361-2615
อ.แม่สะเรียง โทร.0-5368-1232
อ.เมือง โทร.0-5361-1357
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2265
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5361-2982-3
ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1
โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
チェンマイ 芸術文化の祭り
  ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1
โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
開催日未定งานรำลึกวันประวัติศาสตร์
รถไฟ-รถม้า ลำปาง

ランパーン 汽車−馬車の歴史祭り
สถานีรถไฟนครลำปาง
จ.ลำปาง

ランパーン県 ナコーン・ランパーン駅
  สำนักงานจังหวัดลำปาง
04/02พิธีบวงสรวงพญาพรหมวิหาร
パヤー・プロム・ウィハーン(ランパーンの昔の豪族)を祀る祭り
บริเวณอนุสาวรีย์พญาพรหมวิหาร
ริมเขื่อนยาวฝั่งบ้านดงไชย
จ.ลำปาง

ランパーン県ドングチャイ村
ヤーウ・ダムの岸辺
パヤー・プロム・ウィハーン記念碑界隈
ชมพิธีบวงสรวงพญาพรหมวิหาร
パヤー・プロム・ウィハーンにお供え物をして霊を祀る儀式を見学する
เทศบาลนครลำปาง
โทร.0-5421-9211 ต่อ 294, 297
04/09 - 04/17

04/12
งานประเพณีปีใหม่เมืองลำปาง
และงานสลุงหลวง
ขบวนแห่สลุงหลวง

ランパーン市 伝統の新年の祭り
そして、大きなサルーン(水入れ)の祭り
大きなサルーンの行列
บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร
จ.ลำปาง

ランパーン県
ケーラーング・ナコーン公園界隈
ประเพณีสงกรานต์
伝統のソンクラーン祭り(タイ正月)

ขบวน แห่ สลุง หลวง
大きなサルーン(銀や錫を打って作られた水入れ容器)の行列パレード
เทศบาลนครลำปาง
โทร.0-5421-9211 ต่อ 294, 297
04/11 - 04/15งานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่
チェンマイ市 伝統の新年の祭り

ソンクラーン祭り全体のスケジュール詳細

夕刻に行われる行事の日別のスケジュール詳細

なお、上記のスケジュール詳細は、製作者が異なるために多少差異がありますがご了承願います。
ทั่วเมืองเชียงใหม่
チェンマイ市全域
-ขบวนแห่พระพุทธสิหิงห์ สรงน้ำ
 พระ ขบวนแห่ ขนทรายเข้าวัด
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม
-ขบวนรดน้ำดำหัว

・ プラ・プート・シ・ヒング(仏像の名前)に水浴をして頂く(水掛をする)行列、お砂返し(お参りする度にお寺の砂を足などに付着させて持ち出しする為に、持ち出した砂をお返しして砂の塔を作る行事)と参詣の行列
・ 芸術文化のアトラクション
・ 年長者(偉い人)に水を振り掛けて敬う行列
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร.0-5325-2478, 0-5323-3178
04/12 - 04/16งานของดีเมืองปายสืบสานวัฒนธรรมเมือง
バーイ市 継承文化物産展
1.น้ำตกแม่ปาย
2.สนามกลาง อ.เมืองปาย
  (กำลังพิจารณาสถานที่)
  จ.แม่ฮ่องสอน

メーホンソン県
1.メー・バーイ滝
2.ムアング・バーイ郡 中央広場(場所を検討中)
-ประกวดธิดาเมืองปาย
-ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
-ประกวดผลิตภัณฑ์การเกษตร
 และการประกวดการประกอบอาหารพื้นเมือง,
 จำหน่ายสินค้า OTOP
-ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง

・ バーイ市のミス・コンテスト
・ 地方の芸術文化アトラクションを鑑賞する
・ 農産物品評会と地元料理の調理コンテスト、一村一品運動の商品販売
・ 地元音楽の鑑賞会
ที่ทำการปกครอง อ.เมืองปาย
โทร.0-5427-6072
04/13 - 04/15งานประเพณีสงกรานต์ จ.แม่ฮ่องสอน
メーホンソン県のソンクラーン祭り(タイ正月祭り)
-สวนสาธารณะหนองจองคำ
 อ.เมือง
-วนอุทยานถ้ำปลา
 จ.แม่ฮ่องสอน

- メーホンソン市
ノーング・コーング・カム公園
- メーホンソン県
ターム・プラー(魚の洞窟)指定自然公園
-ขบวนแห่พระตามถนนสายหลัก
-การแข่งขันกีฬา (แข่งเรือ/ มวยทะเล/
 เซปักตะกร้อ/ วอลเลย์บอล)
-การแสดงมหรสพรื่นเริง

・ メインストリートに沿って仏像の行列行進
・ スポーツ大会(ボートレース/ムアイ・タレー/タクロー/バレーボール)
・ 楽しい催し物、アトラクション
-ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2982-3
-ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1
 โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5361-2615
-วนอุทยานถ้ำปลา
04/13 - 04/15


04/16 〜
ประเพณีสงกรานต์ จ.ลำพูน
ランプーン県の伝統ソンクラーン(タイ正月)


ประเพณีดำหัว
年長者に尊敬を持って水を振り掛ける行事
บริเวณสะพานท่าขาม จ.ลำพูน
ランプーン県 ター・カーム橋界隈-ขบวนแห่พระพุทธสิหิงห์
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม ล้านนา
-สาดน้ำ
-ดำหัวผู้ใหญ่/ ผู้ว่าราชการจังหวัด,
 ดำหัวพระนางจามเทวี
 ดำหัวเจดีย์ที่วัดจามเทวี

・ プラ・プート・シ・ヒング(仏像の名前)の行列行進
・ ラーンナー・タイ王朝の芸術文化アトラクション
・ 水をぶっ掛ける
・ 目上の人/県知事に水を振り掛ける、
チャーム女王の像に水を振り掛ける、
チャーム女王の寺にある塔に水を振り掛ける
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน
โทร.0-5351-1555
04/14 - 04/15ปิ้กเฮือนเยือนถิ่นกินขันโตก
故郷を訪問&家へ帰省してカントークを食べる行事
ศูนย์วัฒนธรรม อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน

ランプーン県パーサーング郡
文化センター
  เทศบาลป่าซาง
โทร.0-5352-1007
04/14 - 04/18งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต
伝統のエメラルド仏像水浴の祭り
วัดพระธาตุลำปางหลวง
จ.ลำปาง

ランパーン県
ワット・プラタット・ランパーン・ルアング
(【直訳】王様のランパーンの仏塔寺院)
-ขบวนแห่ครัวทานของประชาชน
 ต.ลำปางหลวง
-แข่งขันจุดบั้งไฟ
-ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
-สรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต

・ ランパーン・ルアング区
民衆のクルア・ターン(お寺に寄進する日用雑貨品をお神輿の様に担いで練り歩く宗教行事)の行列行進
・ ロケット花火コンテスト
・ 目上の人に対する伝統の水掛行事
・ エメラルド仏像への水掛
คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ
อบต.ลำปางหลวง
โทร.0-5432-7772
04/中旬 - 05月งานจั๊กจั่นดื่มน้ำแร่
蝉(セミ)が鉱泉を飲む祭り
ลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
จ.ลำปาง

ランパーン県
ジェーソーン温泉の広場
-ชมจั๊กจั่นดื่มน้ำแร่นับหมื่นตัว
-ชมการสาธิตการจับจั๊กจั่น
 แบบโบราณ (เสาร์กลางคืน)
-ร่วมกิจกรรมจั๊กจั่นสืบทอดวิถีชีวิต
 ชางแจ้ซ้อน ชิมอาหารที่ปรุงจาก
 จั๊กจั่น

・ 10,000匹を数えるセミが鉱泉を飲むのを鑑賞する
・ 昔の方法でセミを捕まえる実演を見学する(土曜日の夜)
・ 蝉(セミ)を食材にした料理を試食する等‥
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
โทร.0-5422-9000
04/下旬ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตหริภุญชัย
伝統の仏塔水掛
ณ วัดพระธาตุหริภุญไชย
จ.ลำพูน

ランプーン県
ワット・プラタート・ハリ・プン・チャイ寺院
-สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
-การแสดงศิลปวัฒนธรรม
-การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

・ 仏塔への水掛
・ 芸術文化のアトラクション
・ 地元物産の出店(屋台)販売
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงาน
จ.ลำพูน
โทร.0-5351-1000
04/25 - 04/26ประเพณีรดน้ำและบวงสรวงเจ้าพ่อประตูผา
และชมภาพเขียนสีโบราณ
อายุ 3,000-5,000 ปี

プラツー・パー (土地の守護神の名前)に水をやり、お供えをして祀る伝統。
そして、3,000-5,000年前の手書きの絵や色を鑑賞する。
บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผา
พื้นที่รอยต่อ อ.แม่เมาะ
และ อ.งาว
ถ.ลำปาง-พะเยา จ.ลำปาง

ランパーン県メー・モ郡ローイ・トー地域のプラツー・パーの祠界隈

ランパーン県
ガーウ郡ランパーン−パヤオ通り
-ชมขบวนแห่อัญเชิญบายศรีเครื่องสักการะ
พระเจ้าประตูผา
-การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน
-การแสดงศิลปการชกมวยโบราณ
-การฟ้อนรำถวายของร่างทรง

・ プラ・ジャウ・プラツー・パー神の行進を賛美する
・ 地方の行事のアトラクション
・ 古代のボクシングと芸術活動のアトラクション
・ 神の姿をして踊る舞を奉献する
-ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา
โทร.0-5424-7712
-อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
-อบต.บ้านหวด อ.งาว
-สมาคมท่องเที่ยว จ.ลำปาง
โทร.0-5361-2265
05/02งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
ドーイ・ステープへ歩いて登る伝統の祭り
เชิงดอยสุเทพ/
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
จ.เชียงใหม่

チェンマイ県
ワット・プラタート・ドーイ・ステープ寺院
(【直訳】ステープ山の仏塔の寺)/
ドーイ・ステープの麓
สักการะเสาอินทขิล
การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ การออกร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

国柱にお参りする
芸術文化のアトラクション/出店による地元物産の販売
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร.0-5325-2478, 0-5323-3178
05/05บวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง
お供え物をして国柱を祀る。
(タイでは都市を築く際に、その都市の基礎となる柱を立てて祀る)
そして、ランパーン市伝統の占い(お御籤?)。
ศาลหลักเมือง ศาลากลางหลังเก่า
จ.ลำปาง

ランパーン県旧県庁 国柱裁判所
 เทศบาลเมืองลำปาง
โทร.0-5421-9211
 ต่อ 294, 297
毎年、
5月の満月の日
ประเพณีเดือนแปดเป็ง
伝統の8月の満月の行事
(祖先の霊が家に戻ってくるのにお供え物をして供養する)
บริเวณหน้าวัดพระธาตุจอมปิง
จ.ลำปาง

ランパーン県
ワット・プラタット・コーム・ピング寺院の前界隈
-ขบวนแห่ครัวทานสรงน้ำพระธาตุ
 และชมเงามหัศจรรย์
-แข่งขันจุดบั้งไฟ และชมการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน

・ クルア・ターンの行列、仏舎利の水掛、そして世にも不思議な影を鑑賞する
・ ロケット花火のコンテスト、そして、地方の行事のアトラクアション
คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ
อบต.นาแก้ว
โทร.0-5436-2501
05/XXงานวันเกษตรและมหกรรมกลุ่มแม่บ้าน
農地の祭り、そして主婦の集まりの祭祀
ตลาดสดเทศบาล 4
 (ตรงข้ามบิ๊กซี)
จ.ลำปาง

ランパーン県
第4地方自治体生鮮市場(Big Cスーパーマーケットの向かい)
-ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูป
-ประกวดร้องเพลง / ดนตรีพื้นเมือง
-ประกวดการประกอบอาหารพื้นเมือง
 ตลาดนัดสินค้าเกษตรครบวงจร
-จำหน่ายสินค้า OTOP

・ 加工製品の品評会
・ コンテスト 歌謡/地元音楽
・ 地元料理の調理コンテスト、産地直売の定期市
・ 一村一品運動の物産販売
สนง.เกษตร จ.ลำปาง
05/15 - 21งานบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)
国の中心となる柱(国柱)を礼拝する祭り
(タイでは都市を築く際に、その都市の基礎となる柱を立てて祀る)
วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
チェンマイ県
ワット・ジェーディー・ルアング
(【直訳】王様の塔の寺)
สักการะเสาอินทขิล
การแสดงศิลปวัฒนธรรม/ การออกร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

芸術文化のアトラクション/出店による地元物産の販売
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร.0-5325-2478, 0-5323-3178
8/02の予定
(毎年8月の
最初の日曜日)
การแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
 แม่เมาะมินิฮาล์ฟ และจักรยานเสือภูเขา

栄誉を祝福するスポーツの試合。
メー・モ郡 ミニ・ハーフ・マラソン、そしてマウンテン・バイク
โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม อ.แม่เมาะ
จ.ลำปาง

ランパーン県メー・モ郡
メー・モ・ウィタヤーコム学校
แข่งวิ่ง และปั่นจักรยานเสือภูเขา
マラソン、マウンテンバイクの競技会
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแม่เมาะ
โทร.0-5425-2600
09/28 - 10/10ประเพณีออกพรรษา (ปอยเหลินสิบเอ็ด)
安居期【雨季の間、お坊さんが遊行を避けて一定の場所にこもり、修行しする期間)が終わり、托鉢等の修行を開始する日】(タイの暦での11月で最も大きな行事)
-วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง
-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


・ メーホンソン市
ワット・プラタート・ドーイ・ゴーング・ムー寺院
・ メーホンソン市地方自治体
ตักบาตรเทโวที่วัดพระธาตุดอยกองมู
การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่
 การประกวดก้าแลว และกองมองเซิง
 ขบวนแห่จองพารา และการแต่งกายชุดไต
 ประกวดฟ้อนรูปสัตว์ การแข่งขันกีฬา
 (เซปักตะกร้อ/ วอลเล่ย์บอล/ บาสเกตบอล)
-ชมมหรสพ

ワット・プラタート・ドーイ・ゴーング・ムー寺院から托鉢に出掛ける式
タイヤイ族の芸術文化、物品の展示
カー・レーウとコーング・モーング・スーング(メーホンソン地方の太鼓)のコンテスト
タイヤイ族の民族衣装とジョーング・パーラーの行列行進
動物の踊りとスポーツ(タクロー/バレーボール/バスケットボール)の競技会
・ 催し物を鑑賞する
-ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2982-3
-ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1
โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โทร.0-5361-2615
11/01 - 12/15เทศกาลดอกบัวตองบาน
ドーク・ブア・トーング(タイ北部に咲く黄色い草花)の花祭り
ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม
 จ.แม่ฮ่องสอน

メーホンソン県クン・ユアム郡
ドーイ・メー・ウー・コー山
-พิธีเปิดงานบนดอยแม่อูคอ
-การแสดงศิลปพื้นบ้าน
-วิ่งมินิมาราธอน

・ メー・ウー・コー山の上で祭り開催の儀式
・ 地方芸術のアトラクション
・ ミニマラソン大会
-ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2982-3
-ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1
 โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
-ที่ว่าการ อ.ขุนยวม
 โทร.0-5369-1019
11/05วันเปิดเทศกาลท่องเที่ยว
観光祭り開催初日
ท่าอาหาศยานเมืองแม่ฮ่องสอน
メーホンソン市空港
-การแสดงศิลปท้องถิ่น
-มอบดอกบัวตองประดิษฐ์แก่นักท่องเที่ยว

・ 地方の芸術アトラクション
・ 観光旅行客に対してドーク・プア・トーングの花輪を手渡す
-หอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5361-2316
-ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2982-3
-ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1
 โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5361-2615
11/25 - 11/27งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
チェンマイ 伝統のイーペン祭り(ローイ・グラトン祭りのチェンマイ語)

祭りのスケジュール

日別の詳細スケジュール
หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่และ
ทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่

チェンマイ市地方自治体の前、
そして、チェンマイ県全域
การแสดงแสง สี เสียง การปล่อยกระทงสาย
 การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 ขบวนแห่กระทง ขบวนโคมยี่เป็ง

光・色・音のアトラクション、繋いだ灯篭の放流
ランナーの芸術文化アトラクション
イーペンの灯篭パレード
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร.0-5325-2478


TAT Office Northen Regionl
Tel.0-5324-8604
11/25 - 11/27งานประเพณีล่องสะปาวจาว
เวียงละกอน

ウェアン・ラ・ゴーン(ランパーンの昔の都市名)のサ・パウ・ジャウ(灯篭を連結したもの)の川流し
บริเวณเขื่อนยาวแม่น้ำวัง อ.เมือง
 จ.ลำปาง
-ลำน้ำแม่วัง
-ถนนประสานไมตรี
-ถนนฉัตรไชย
-ถนนบุญวาทย์

ランパーン県ランパーン市
クアン・ヤーウ・メーナーム・ワン界隈
(【直訳】ワン川の長いダム)
・ ワン川水流域
・ プラサーン・マイトリー通り
・ チャトチャイ通り
・ ブンワート通り
การแสดงแสง สี เสียง
การปล่อยกระทงสาย
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ขบวนแห่กระทง

光・色・音のアトラクション
繋いだ灯篭の放流
芸術文化のアトラクション
灯篭のパレード
เทศบาลนครลำปาง
โทร.0-5421-9211 ต่อ 294, 297
11/25 - 11/27ประเพณีลอยกระทง
伝統の灯篭流し(ローイ・グラトン祭り)
 -การประกวดกระทงใหญ่ที่หนองจองคำ
 การแสดงมหรสพรื่นเริง
-การลอยกระทงสวรรค์ คือ การนำกระทง
ที่จุดประทีปโคมไฟผูกติดกับ
ลูกโป่งลอยขึ้นไปในอากาศ
-การจุดประทีปโคมไฟสว่างไสวตามบ้านเรือน
 การแสดงฟ้อนไทใหญ่
 (ฟ้อนกิงกาหลำ/ ฟ้อนไต/ ฟ้อนดาบ)
 และการละเล่นพื้นเมือง

・ ノーング・チョーング・カムで大きな灯篭のコンテスト
楽しい催し物、アトラクション
・ 天国への案内である灯篭流し
灯火を点火して儀式用の熱気球に結び付け、気球が空中を漂いながら上がって行く
・ 多くの家々で明るい熱気球や灯火を灯す
タイヤイ族の踊りのアトラクション
(キング・カー・ラーの踊り【孔雀踊り】/タイヤイ族の踊り/剣の踊り)
そして、地元の娯楽活動
-ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
 จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-2982-3
-ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1
 โทร.0-5324-8604, 0-5324-8607
-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 โทร.0-5361-2615
11/27 - 12/05งานเจ้าแม่จามเทวีและงานกาชาด
จังหวัดลำพูน

チャーム女王(女神として祀られている昔のランパーンの女王)の祭り、そして、ランプーン県の赤十字祭り
สนามกีฬาจังหวัดลำพูน
ランプーン県競技場
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

出店による物産販売
地元の芸術文化アトラクション
สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำพูน โทร.0-5351-1555
12/上旬งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว
กาชาด จังหวัดลำพูน

プラ・ナーング・チャーム・テェーウィー(女神として祀られている昔のランパーンの女王)の祭り、そして、ランプーン県の赤十字冬祭り
ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน
ランプーン県競技場に於いて
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมือง
และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์

地元の芸術文化アトラクション
そして、出店(屋台)による物産販売
ฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครอง
จังหวัดลำพูน
โทร.0-5351-1017
12/XXงานมหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหม่
チェンマイ県フード・フェスティバル
ศูนย์การค้า Airport Plaza
エアポート・プラザ・ショッピングセンター
การออกร้านจำหน่ายอาหาร
出店による料理販売
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่
โทร.0-5321-9056
12/XXงานมหกรรมอาหารและบันเทิง
จังหวัดเชียงใหม่

チェンマイ県 フード & エンターテイメント・フェスティバル
กาดเชิงดอย
チューング・ドーイ市場
การออกร้านจำหน่ายอาหาร
และการแสดงบนเวที

出店による料理販売
そして、舞台上でのアトラクション
สมาคมภัตตาคาร ร้านอาหาร
 และบันเทิง
โทร.0-5389-1118-9
12/XXงานเทศกาลกุหลาบเหมันต์
冬のバラ(薔薇)祭り
ตลาดคำเที่ยง
カム・ティアング市場
จัดแสดงกุหลาบพันธุ์หายาก
แลการประกวดดอกกุหลาบ

珍しい品種の薔薇(バラ)を展示
バラの花コンテストを観賞する
กลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่
โทร.0-1472-0242
12/02 - 12/11สัปดาห์ของขวัญ ของที่ระลึก
贈り物 & お土産 フェアー
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เชียงใหม่

チェンマイ
産業振興センター第1部
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
出店での物産販売
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
โทร.0-5324-5361-2
12/02 - 12/10งานเซรามิคแฟร์
セラミック(磁器)フェアー祭り
ศูนย์การค้าบิ้กซี จังหวัดลำปาง
ランパーン県 Big Cショッピングセンター
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค
ราคาถูก

セラミック(磁器)製品を出店にて安く販売
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง
โทร.0-5422-6300
12月ีีงานเชียงใหม่มาดิกราส์
チェンマイ マデグラス
(Chiangmai Mardi Gras)
ถนนช้างคลาน (ย่านไนท์บาซ่าร์)
チャーン・クラーン通り(ナイトバザール地域)
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ขบวนแห่ Street Fair

チェンマイ県の観光旅行シーズン開催
道路での屋台販売(市)
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร.0-5325-2478

TAT Office Northern Regionl
Tel. 0-5324-8604
12/下旬 - 01/上旬งานฤดูหนาวและงานกาชาด
จังหวัดลำปาง

ランパーン県 冬祭り & 赤十字の行事
สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
ランパーン県競技場
การออกร้านจำหน่ายสินค้า
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

出店(屋台)による物産販売
そして、文化芸術アトラクション
สมาคมท่องเที่ยวลำปาง
โทร.0-5422-4845
12/下旬 - 01/上旬งานฤดูหนาวและงานกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่

チェンマイ県 冬祭り & 赤十字の行事
ด้านหลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่

チェンマイ県庁裏側
การออกร้านจำหน่ายสินค้า
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

出店(屋台)による物産販売
そして、文化芸術アトラクション
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-1457, 0-5321-2972

戻る

Last update : 2022-07-18T19:49:20+09:00 (Monday)