[板さん]のホームページへようこそ!! 

กำหนดการจัดงาน "ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่  ประจำปี 2550"
"仏歴2550年(西暦2007年) チェンマイの新年祭り"行事の案内スケジュール

TAT(タイ政府観光庁)から入手した2007年度のチェンマイ・ソンクラーン祭り(水掛祭り)スケジュールです。
今回は時間の都合上翻訳は出来ないと思いますが、英語での翻訳が付いているので何とか分かるのではと思います。
また、不明な点は昨年のスケジュールを参考にしてください。

手抜きでごめんなさい!

กิจกรรมเวลาเมษายน 2550 / April 2007สถานที่
 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718
711 ปีสรีปี๋ใหม่เมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ
Celebration of 711 Chiamg Mai Anniversary Walking Street
17:00 - 24:00 1    8 1112131415  ถนนราชดำเนิน
Ratchadamneon Road
การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนาและสินค้า OTOP
Lanna Local Arts and OTOP Exhibition
17:00 - 24:00    7   14  ถนนวัวลาย
Wualai Road
งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณีและพระบรมธาตุเจดีย์วัดเชียงมั่น
Bathing Rite for Pra Satungkamanee and Pra Maha Chedi Wat Chiang Mun
09:00 - 18:00 1 2 3        วัดเชียงมั่น
Wat Chiang Mun
ต๋ามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง
Legend of Local Craftmen
09:00 - 18:00 1 2 3 4 5       หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
Chiang Mai University Art Museum
งานประเพณีปอยส่างลอง
Poy Sang Long
09:00 - 22:00   4 5 6      วัดป่าเป้า
Wat Pa Paow
สืบสานล้านนา โดยโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Local Lanna Wisdom School
09:00 - 22:00   5 6 7 8     โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Lanna Wisdom School
งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดเชียงยืน
Bathing rite for Pra Maha Chedi Wat Chiang Yuen
09:00 - 18:00    7 8 9     วัดเชียงยืน
Wat Chiang yuen
มหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 32 โดยชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่
32st Nortern Food Contest (Larb Muang)
12:00 - 22:00     8     อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
Kad Suan Kaew Shopping Malls
เทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่
Chiang Mai Culture International Performances
17:00 - 22:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9     ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
Three Kings Monument
การแข่งขันกลองหลวงไทยล้านนา โดยสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่
Contest of Royal Lanna Drum
08:00 - 16:00     8     ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
Three Kings Monument
การประกวดมหกรรม "คีตดนตรีล้านนา"
Lacol Singing Contest
18:00 - 22:00     1112   ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
Three Kings Monument
พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 711 ปี  เมืองเจียงใหม่
Traditional Marit Making Celebration of 711 Chiang Mai Anniversary
06:00 - 08:00      12   ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
Three Kings Monument
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
Salutation Ceremony to Three Great Kings Monument
10:09 - 10:39      12   ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
Three Kings Monument
ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
Parade to pay Respect to three Great Kings Monument
16:00 - 18:00      12   ร.ร.ยุพราช - ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
Yupparaj School - Three Kings Monument
สืบสานงานศิลป์แผ่นดินล้านนา : นิทรรศการจ้อ และตุง
Lanna Art : Jour and Tung Festival
09:00 - 22:00     1112131415  วัดอินทขีลสะดือเมือง
Wat Inthakin - City Pilla
การก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว, การประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่, ศิลปะพื้นบ้าน, ตานตุง
Traditional Sand Pile Building (in form of Chedi) Traditionnal Blessing Contest, Local Lanna, Tung
08:00 -21:30     1112131415  วัดเจ็ดลิน
Wat Jedlin
พิธียกช่อฟ้า, สืบชะตา, บูชาตุง, สาธิตหัตถกรรม, มหรสพและสินค้า OTOP
Chor - Fah Ceremony, Get rid of Bad Luck, Tung Worship, Handicraft Demonstration, Entertainment and OTOP Exhibition
09:00 - 22:00     1112131415161718วัดศรีสุพรรณ
Wat Sri-Su-pan
ทำบุญตานขันข้าวตามประเพณี, สรงน้ำพระ, ตัดจ้อ - ตานตุง
Traditional Merit Making, Bathing Rite for Pra, Tung (Hanging Flags) Decoration
06:00 - 20:00      1213141516 วัดโลกโมฬี
Wat Lok Mo Lee
งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดพันอ้น
Bathing Rite for Pra Maha Chedi Wat Pun Oon
09:00 - 18:00      12131415  วัดพันอ้น
Wat Pun Oon
การประกวดจ๊อย, ค่าวฮ่ำพระสิงห์, เพลงล้านนา, เพลงไทยล้านนา, ศิลปะพื้นบ้าน
Traditional Singing Contest
19:00 - 22:00     1112131415  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
Wat Prasingh
พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก
Ceremony of bringing out Buddha Sihing Image from Viharn Laikham
09:09 - 09:39      13   วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
Wat Prasingh
พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่
Salutation Ceremony to Honor Spirit
08:09 - 08:39      12   สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
Chinag Mai Municipality
พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์
Salutation Ceremony to Maha Songgkran
08:39 - 09:30      12   สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่
Chinag Mai Municipality
การประกวดหนูน้อย, เจดีย์ทราย, อาหารลาบแกงอ่อม, การแสดงพื้นบ้าน
Kids Contest, Cooking Contest of Nortern Food Local Cultural Performance
09:00 - 22:00      12131415  พุทธสถานเชียงใหม่
Buddha Sathan (Buddhaist Association Hall)
การประกวดศิลปินล้านนา, นางงามมิตรภาพ, เทพีสงกรานต์
Lanna Local Contest, Miss Friendship Contest, Miss Songkran Contest
19:00 - 24:00     1011121314  ข่วงประตูท่าแพ
Tha Tae Gate
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานปาเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2550
Marit Making for Thai New Year 2007
06:00 - 08:00      13   ข่วงประตูท่าแพ
Tha Tae Gate
พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2550
Official Openning Ceremony of Chiang Mai Songkran Festival 2007
08:09 - 08:30      13   ข่วงประตูท่าแพ
Tha Tae Gate
การประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง
Traditional Flower Contest (Marksum Markbeng Tondok Tonphung)
08:00 - 12:00      13   ข่วงประตูท่าแพ
Tha Tae Gate
ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
Contest of Ladies Riding Bicycles with Umbrellas
07:00 - 12:00      13   สะพานนวรัฐ - ข่วงประตูท่าแพ
Nawarat Btidge - Tha Pae Gate
พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ออกแห่ให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ
Annual Sprinkling Lustral Water and Bathing of Buddha Sihing Buddha Image
14:09 - 18:00      13   ปั้มเชลล์สันป่าข่อย - วัดพระสิงห์
Pump Shell Sunpakhoy - Wat Prasingh
ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ - รถขุนสังขานต์ - รถนางสงกรานต์ - รถนางงามนานาชาติ
Procession of Important BuddhaImages in Chiang Mai
14:09 - 18:00      13   ปั้มเชลล์สันป่าข่อย - วัดพระสิงห์
Pump Shell Sunpakhoy - Wat Prasingh
ถนนวัฒนธรรมสืบสานฮีตฮอย  ย้อนรอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
Monument Road and Lanna Local Walking Street Thai New Year 2007
13:00 - 18:00      13   ถนนท่าแพ - ราชดำเนิน
Tha Phae Road - Ratchadamneon Road
มหกรรมอาหาร, ดนตรี, ศิลปินพื้นเมือง  โดยชมรมวิทยุชุมชนเชียงใหม่
Lanna Food Contest, Music Performance, Local Singing by Local Chiang Mai Broadcast Club
09:00 - 18:00      131415  ข่วงประตูเชียงใหม่
Chiang Mai Gate
ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด - ไม้ค้ำสะหลี
Procession of Tradition Sand Pile Building and Sa-Lee poloe
16:00 - 18:00       14  สะพานนวรัฐ - วัดบนถนนท่าแพ
Nawarat Btidge - Wat of Tha Pae Road
การจัดกิจกรรม "จุ๊มน้ำเย็นกาย จุ๊มใจด้วยพระธรรม"
"Traditional Watering" Activity
09:00 - 18:00       1415  วัดเชตวัน
Wat Chetuwan
ขบวนแห่เครื่องสักการะรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
Parade to Pay Respect to Governor of Chiang Mai
13:30 - 18:00       15  ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์ - จวนผู้ว่าฯ
Three Kings Monument - Governor's House
ขบวนแห่เครื่องสักการะรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
Parade to Pay Respect to Lord Mayor
16:00 - 18:00        16 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
Stadium Municipality

チェンマイでのラーンナー・ソンクラーンの仕来り

4月13日 วันสังขารล่อง

ラーンナー・ソンクラーンの初日。
家の大掃除や服の洗濯をし、新しい服を着て花を髪に飾り付けたりする。
午後には仏像の山車行列に水を掛けてお祈りする。

4月14日 วันเนา/วันดา

ラーンナー・ソンクラーンの2日目。
心穏やかに新年を迎える準備をする日。
午後には河原からお寺へ砂を運び、お参りの際に足裏に付いて知らず知らずのうちに運び出した砂をお返しするため砂の塔を作る。
この日は決して怒ったり、人の悪口を言ったりしてはいけない。

4月15日 วันพญาวัน

ラーンナー・ソンクラーンの3日目。
元旦。
お寺に出かけてタンブンをする。
午後には両親や親戚の年長者を訪れて挨拶の品を贈り、年長者に祝福の水を頭に振り掛ける。

4月16日 วันปากปี๋

ラーンナー・ソンクラーンの4日目。
新しい年の1日が始まる日。
人々はお寺へ出かけて年長者を敬い、年長者に祝福の水を頭に振り掛ける。

4月17日 วันปากเดือน

ラーンナー・ソンクラーンの5日目。
新しい年の月が始まるのを祝う日。
人々は挨拶回りを行う。

戻る

Last update : 2022-05-17T12:57:16+09:00 (Tuesday)