[板さん]のホームページへようこそ!! 

ประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๐
仏暦2550年(西暦2007年) 伝統のイーペン祭り

毎年、タイ陰暦12月の満月の夜に行われる灯篭流し(วันลอยกระทง)チェンマイでイーペンと呼ばれる仏教行事。
今年は、11月22日〜25日に行われます。
タイ語で記載されている資料をTAT(タイ国政府観光庁)より入手し、翻訳しました。
日本から観光に来られる方は各スケジュールを十分に吟味して、見たいイベントを見逃さない様にして下さい。
なお、タイ語での正式な呼び名はここをクリックして下さい。

กำหนดการจัดงานประเพณียี่เป็ง 2550
仏暦2550年(西暦2007年) 伝統のイーペン祭り催しの案内スケジュール
กิจกรรม
催し内容
เวลา
時間
พฤศจิกายน
11月
สถานที่
開催場所
22 23 24 25
1 พิธีเปิด "ประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๐"
”仏暦2550年 伝統のイーペン祭り” 開会式
18.00
- 19.00
   ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์
三人の王様記念碑広場
2 คีตล้านนา... ประชามหาปิติ
国王の為の、ランナースタイルの音楽・詩
18.00
- 21.30
ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์
三人の王様記念碑広場
3 ลานโคมยี่เป็ง เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชันย์
偉大な王様80歳の栄誉を敬う広場でのイーペン灯篭
(多分、コーム・ファイの打ち上げ)
18.00
- 24.00
ข่วงประตูท่าแพ
ターペー門
4 การประกวดซุ้มประตูป่า, ถนน....
植物や花などで飾り立てたアーチ形門、道路等のコンテスト
ตลอดงาน
終日
18 - 25 พ.ย.
18 - 25日迄
เมืองเชียงใหม่
チェンマイ市
5 การประกวดเทวียี่เป็ง
イーペンの女王コンテスト(美人コンテスト)
18.00
- 24.00
  เวทีหน้าศาลแขวง
地方裁判所前の舞台
6 การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง
イーペン子供コンテスト
18.00
- 24.00
   เวทีหน้าศาลแขวง
地方裁判所前の舞台
7 การประกวดกระทงฝีมือ, โคมจิ๋ว, สะเปา
ランナースタイルの小さい灯篭・熱気球等の作成コンテスト
09.00
- 19.00
หอ ศิลป วัฒนธรรม เชียงใหม่
チェンマイ文化美術館
8 ขบวนแห่โคมยี่เป็ง
イーペン灯篭(手で持つランナースタイル提灯)のパレード
18.00
- 24.00
   ข่วงท่าแพ-วัดศรีดอนไชย
ターペー門地域 - スィー・ドン・チャイ寺院
9 การประกวดขบวนกระทงเล็กลอยน้ำ
小さい流し灯篭のパレード・コンテスト

พร้อมขบวนเรือประดับไป
灯篭を載せたボートを流す(英語版の案内では電飾のボートとなっていますが・・・)
18.00
- 24.00
   สำนักงานเทศบาล
チェンマイ市役所

แม่น้ำปิง

ピン川
10 การประกวดขบวนกระทงใหญ่
大灯篭の山車パレードコンテスト
(これが、最大のイベントです)
18.00
- 24.00
   สำนักงานเทศบาล
チェンマイ市役所
(例年だと、出発はターペー門から)
11 การแข่งขันโคมลอย, โคมลอยยักษ์
熱気球(コーム・ローイ)、巨大熱気球コンテスト
09.00
- 12.00
   สำนักงานเทศบาล
チェンマイ市役所
12 การแข่งขันพลุพื้นเมือง (พลุบอกไฟ)
地元花火のコンテスト
19.00
- 24.00
  เวทีกลางน้ำหน้าเทศบาล
チェンマイ市役所前を流れるピン川に作られる中央ステージ
13 การแข่งขันกระทงกาบกล้วย (กระทงสายล้านนา)
バナナの茎の皮で作った灯篭のコンテスト(ガトーン・サーイ・ランナー)
ロープで長く繋がれた小さな灯篭(蝋燭?)
19.00
- 24.00
  เวทีกลางน้ำหน้าเทศบาล
チェンマイ市役所前を流れるピン川に作られる中央ステージ
14 การแข่งขันกีฬาทางน้ำ
水上スポーツ競争
09.00
- 17.00
  เวทีกลางน้ำหน้าเทศบาล
チェンマイ市役所前を流れるピン川に作られる中央ステージ
15 แข่งกอย ฮีตฮอย ยี่เป็ง
イーペンの伝統を観る
ตลอดงาน
終日
 เวทีหน้าศาลแขวง
地方裁判所前の舞台
16 ลานต๋ามฮีต โตยฮอย ยี่เป็ง
チェンマイの風俗習慣に従ったイーペン祭りの広場を観る
18.00
- 21.30
ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์
三人の王様記念碑広場
17 กาดมั่ว คัวดา ยี่เป็ง
チェンマイの昔のスタイルの市場
ตลอดงาน
終日
18 - 25 พ.ย.
18 - 25日迄
6 จุดทั่วเขตเทศบาลฯ
チェンマイ県知事公邸、チェンマイ門、他チェンマイ市内4箇所の主な地点
18 ลานของกิ๋นเมือง บ้านเฮา
広場でのチェンマイ郷土料理
17.00
- 21.30
รอบศาลแขวง
地方裁判所の周囲
19 ถนนหัตถกรรม (ถนนวัวลาย, ถนนราชดำเนิน)
路上での手芸品販売(ウォアラーイ通り、ラーチャダムヌーン通り)
17.30
- 24.00
  วัวลาย / หลังปรินส์ฯ
ワゥラーイ通り / プリンス・スクールの裏
20 พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว และขอขมาแม่น้ำปิง
白い仏塔と土地の精霊にお供え物をして祀り、そして、(生活の為に汚している)ピン川に許しを乞う儀式
07.00
- 10.00
   เจดีย์ขาวหน้าเทศบาลฯ
チェンマイ市役所前の「白い仏塔」
21 สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลายี่เป็ง
寄進(タンブン)する仏教行事
09.00
- 24.00
 พุทธสถาน
仏教協会
22 วัฒนธรรมชนเผ่า 6 ชนเผ่า, เขาวงกต
山岳6民族の文化公演
08.00
- 22.00
 วัดเจ็ดลิน
ジェット・リン寺院(ワット・ジェット・リン)
23 การแข่งขันโคมไฟลอดบ่วง, หนูน้อยนพมาศ
輪をくくり抜けるコーム・ファイのコンテスト イーペンの保護活動
18.00
- 24.00
  วัดเมืองสาตรน้อย
ムアン・サット・ノーイ寺院(ワット・ムアン・サット・ノーイ)
24 ประเพณีตั้งธรรมหลวง และตานขันข้าว
先祖に食べ物をささげる儀式
08.00
- 18.00
 วัดโลกโมฬี
ローク・モーリー寺院(ワット・ローク・モーリー)
25 ローイ・ガトン(イーペン)の伝説を表現 18.00
- 24.00
 วัดอินทขิล
ワット・インタキン
26 仏教の儀式 / ランナーの衣類展示 09.00
- 18.00
 วัดเชตวัน
ワット・チャタワン
27 ランナーの上演 / 建物前の飾りつけ 09.00
- 16.00
 วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่
チェンマイ古典舞踊大学
28 TAT(タイ政府観光庁)による電飾ボート   แม่น้ำปิง
ピン川
29 ประกวดภาพถ่ายประเพณียี่เป็ง2550
仏暦2550年イーペン祭りセレモニーの写真展
     จัดแสดงที่หอศิลป์ฯ
美術館で展示(祭り終了の3週間後)

なお、チェンマイのローイ・グラトン(灯篭流し)に関してよく出るキーワードの簡単な解説をプログに記載していますので、ご参考までに。

2007年度のチェンマイ・イーペン祭り(ローイ・グラトン祭り【灯篭流し】) 行事催し開催会場の位置


拡大地図を表示

Last update : 2022-07-18T20:06:40+09:00 (Monday)

Valid HTML 4.0!Valid CSS!